I samme båt

 
Das Boot Ist Voll.png
 
 

“Norge skal ikke ta imot båtmigranter” er siste valgkamputspill fra Sylvi Listhaug og Frp. Men hva om det var vi som var båtmigrantene? 

Drømmen om et bedre liv førte til at ca. 800 000 nordmenn utvandret til USA på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Ca. en tredjedel av Norges befolkning utvandret – kun Irland hadde en større utvandring relativt til befolkningstallet. Overfarten var dyr og det kostet penger å etablere seg i USA. De som valgte å dra, var gjerne relativt pengesterke og ressurssterke mennesker. Den store utvandringen tok slutt ved andre verdenskrig. Bedre kår i Norge (bedre arbeidsvilkår, bedre sanitær- og boligforhold etc.) førte til at flere ble værende.

Under andre verdenskrig flyktet mange nordmenn i båt til Shetland. I 1941 ble det innført dødsstraff for forsøk på flukt til Storbritannia. Turen over Nordsjøen var farlig – det var fullstappede båter og mange døde i forsøket. Flukten over Middelhavet organiseres i store grupper, ikke ulikt det som skjedde over Nordsjøen under andre verdenskrig. Begge deler er mennesker i nød som trenger hjelp til å flykte.

 

“Under andre verdenskrig flyktet mange nordmenn i båt til Shetland.”

 

1. september var 80-årsdagen for starten av andre verdenskrig. Dette var en krig som foruten massedrap og menneskeutryddelse førte til de største flyktningestrømmene i Europa i moderne tid. Millioner av mennesker flyktet fra tyskernes massedrapsmaskin. Og etter krigen var det tyskere som flyktet i milliontall fra en hevnlysten befolkning i Sentral- og Øst-Europa.

Noen dager før 80-årsdagen for starten på denne mørke episoden i europeisk historie kom det over 600 mennesker i 16 ulike båter til den greske øya Lesvos – det høyeste antallet siden 2015. De fleste kom fra Syria og Afghanistan, nesten halvparten barn. I flyktningleiren på øya bor det over 10 000 mennesker i en leir som er bygget for 3500. Av disse har nærmere 7000 ankommet siden mai i år. Sykdommer florerer og humanitære organisasjoner slår nå alarm

 

“Det er lett å glemme vår egen historie.”

 

Samtidig som dette menneskelige dramaet utspiller seg i Middelhavet, er Sylvi Listhaug og Frp ute med valgkamputspill med teksten “Norge skal ikke ta imot båtmigranter”. 

Kanskje bør vi minne oss selv om viktigheten av å stille opp for mennesker i nød og mennesker som må flykte. Og hvor viktig det er å si fra når noen forsøker å sette grupper opp mot hverandre, spille på hat og fremmedfrykt.

Det er lett å glemme vår egen historie.


Anders Sørlien er samfunnsdebattant og rådgiver i Norad.

Bildet er tatt av Markus Spiske og er redigert av liberal.no.


Migrasjon - 1. september 2019 - Anders Sørlien