Vi trenger et tydelig liberalt parti i Norge

 
Stemmeurne.png
 
 

I en tid preget av stadig mer polarisering, proteksjonisme og nasjonalisme, trenger vi kanskje mer enn noen gang et klart og tydelig liberalt alternativ i Norge. 

Det har blåst en liberal vind over Europa, der liberale partier har hatt framgang i mange land rundt oss, blant annet Sverige, Danmark, Storbritannia og Slovakia.

I valget til EU-parlamentet tidligere i år fikk de liberale partiene den største framgangen av alle. Hvorfor har ikke denne vinden kommet til Norge? I stedet ser vi en økt polarisering med nasjonalistiske krefter, populisme, proteksjonisme og ensakspartier på frammarsj. Den liberale verdensorden utfordres og menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid er under press på alle fronter. 

Jeg tror Trine Skei Grande har helt rett. Etter valget sa hun at vi kanskje mer enn noen gang trenger et liberalt parti som tydelig står opp mot disse trendene — mot de enkle løsningene, mot populismen og mot en tankegang om murer og grenser som også brer seg i norsk politikk — et Norge der kommunistiske Rødt er like store som liberale Venstre og proteksjonistiske Senterpartiet har den største fremgangen. 

Ikke minst ser vi disse tankene brer seg rundt oss i Europa, der den illiberale nasjonalismen vokser i land som Ungarn, Polen, Romania, Russland og Tyrkia — land som gjennom lovendringer svekker uavhengigheten til domstolene, sivilsamfunnet og media. 

 

“Den liberale verdensorden utfordres og menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid er under press på alle fronter.”

 

Ungarn og Polen har gått fra å være lovende forbilder for det liberale demokratiet til å bli illiberale, konspirasjonstenkende regimer der flertallet ikke lenger tar hensyn til de som er og tenker annerledes.

Det liberale demokratiet er tuftet på maktfordeling og et sterkt sivilsamfunn der det er rom for uenighet og der det er reell toleranse for det man misliker og er uenig i. I et slikt samfunn anses det som verdifullt at det finnes et mangfold av interesser, meninger og levesett - et samfunn der vi legger til rette for at vi kan leve ulike, men frie liv. 

Alle disse idealene svekkes og ødelegges nå i disse landene, og får denne utviklingen fortsette, kan det bli «begynnelsen på slutten» for EU og Europa som vi kjenner det.

Felles for de liberale partiene rundt oss, og noe av grunnen til deres framgang, er nettopp deres tydelige motstand mot denne utviklingen og deres omfavnelse av det europeiske fellesskapet og internasjonalt samarbeid. Disse partiene er tydelige motstandere av nasjonalpopulisme fra høyre og venstre og forkjempere for det liberale Europa. 

 

“Dersom Venstre lykkes med å ta en lederrolle på disse liberale sakene, tror jeg partiet kan gå en lys framtid imøte”

 

Det er åpenbart behov for dette også i Norge — for et parti som kan løfte de liberale sakene og vektlegge betydningen av menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid. Det er behov for et parti som kan være en tydelig og klar stemme mot de nasjonalistiske og proteksjonistiske kreftene vi ser vokser rundt oss – både i Europa og i Norge. 

Dersom Venstre lykkes med å ta en lederrolle på disse liberale sakene, tror jeg partiet kan gå en lys framtid imøte — fram mot neste Stortingsvalg. Jeg tror nemlig det er mange potensielle velgere der ute som deler disse bekymringene.


Anders Sørlien er samfunnsdebattant og rådgiver i Norad.

Bildet er tatt av Andreas Haldorsen og er redigert av liberal.no.


Demokrati - 10. september 2019 - Anders Sørlien