Har du tillit til politikerne?

 
Politics.png
 
 

Selv om man ikke skulle tro det når man leser enkelte kommentarfelt eller sosiale medier, så har faktisk de fleste i Norge relativt stor tillit til våre politikere og mener at de stort sett arbeider for innbyggernes beste. 

Å bo i et samfunn der vi har tillit til hverandre og til de offentlige institusjonene er utvilsomt et gode. En ting som kanskje overrasker mange nordmenn som reiser utenlands er hvor lav tilliten er til offentlige institusjoner i mange land. Staten er ikke nødvendigvis innbyggernes venn. Folk kan kjøpe seg til tjenester fra politi, rettsvesen og politikere. Og i ekstreme tilfeller kan staten, eller rettere sagt den gruppen som styrer statens maktmidler, inndra eiendom og ressurser osv.

 

“Å bo i et samfunn der vi har tillit til hverandre og til de offentlige institusjonene er utvilsomt et gode.”

 

Nyere statsvitenskapelig forskning har fokusert på betydningen av gode institusjoner og folks tillit til disse institusjonene (som politisk system, rettsvesen osv). Graden av tillit varierer fra land til land og Skandinavia er preget av høy tillit.

Sammen med kollegaene mine Marcus Buck og Hilde Bjørnå har jeg undersøkt politisk tillit i Norge basert på 20 000 intervjuer (i 2013 og 2015). Funnene fra denne undersøkelsen ble presentert i en ny forskningsartikkel som ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Territory, Politics, Governance. Vi finner at den politiske tilliten i Norge er ganske høy, men samtidig er det interessante forskjeller.

1) Den aller viktigste årsaken til at noen har høyere tillit enn andre til politikere og det politiske systemet er tilfredshet med offentlige tjenester. Altså er folk opptatt av kvaliteten på de tjenestene de får.

2) De som har høyere utdanning, deltar ved demokratiske valg og ikke stemmer på Frp har også høyere politisk tillit. De som er medlemmer av frivillige organisasjoner har også høy tillit, noe som kan forklares med at frivilligheten bidrar til å integrere folk i samfunnet og dermed får folk tillit til hverandre og institusjonene.

 

“Den aller viktigste årsaken til at noen har høyere tillit enn andre til politikere og det politiske systemet er tilfredshet med offentlige tjenester.”

 

3) Vi finner at det ikke er skillet mellom bygd og by, men avstand fra hovedstaden som forklarer hvorfor det er litt lavere tillit til stortingspolitikere i Nord-Norge. Avstand mellom sentrum og periferi er en forklaring i seg selv.

4) Faktorer som kjønn, alder, inntekt og arbeidsledighet/økonomisk vekst på kommunenivå har ikke betydning når de andre faktorene legges inn i modellen.

Hva betyr så disse funnene for politikere som stiller til valg denne høsten? Politikere er avhengige av tillit i befolkningen og den beste måten å sikre det på er at innbyggerne får gode tjenester fra det offentlige. Klarer man gjennom politikken å vise at innbyggerne får et bedre tilbud? Det er kanskje noe å tenke på når politikerne fjerner fritt brukervalg eller slår sammen fylkeskommuner.


Jonas Stein er stipendiat i statsvitenskap ved UiT - Norges arktiske universitet.

Bildet er tatt av Priscilla Du Preez og er redigert av liberal.no.


Demokrati - 15. august 2019 - Jonas Stein