Brexit splitter de britiske partiene i to

 
Brexit signs.png
 
 

I normale tider ville nyheten om at statsministeren og opposisjonslederen møtes for å finne fram til et kompromiss ha gitt håp om framskritt for landet. Det er mulig at dette kan gi håp for Brexit, men britene lever ikke i nærheten av normale tider. De få ekstra månedene som andre europeiske ledere har gitt britiske politikere til å finne ut av hva de vil med Brexit, vil skape ytterligere utfordringer for de to store partiene i britisk politikk, Labour og Conservatives. Utfallet er dessuten høyst usikkert, fordi begge partier er preget av indre stridigheter i kampen om Brexit, og ingen av partiene synes å være i stand til å enes om en klar vei framover.

Det konservative partiets problem

Partiet til statsminister Theresa May er dypt splittet i synet på hva slags Brexit som vil være best for Storbritannia. Selv om hun har lovet å innfri det partiet anser for å være folkets vilje i spørsmålet om britenes utmelding av Den europeiske union, er skepsisen stor blant de delene av partiet som støtter ”Brexit for enhver pris”. Mange mistenker at statsministeren ikke er godt nok motivert for oppgaven, spesielt fordi hun stemte mot Brexit i folkeavstemningen.

Theresa May trenger stemmer fra det britiske arbeiderpartiet, men de mest hardnakkede Brexit-tilhengerne i hennes eget parti vil se enhver tilnærming til opposisjonen som tegn på at hun har sviktet sitt eget parti og dermed sviktet britene i hva slags Brexit de vil ha. Mer enn 100 av hennes egne partikadre, som stiller som kandidater i neste måneds lokalvalg, advarer statsministeren i et brev mot et forlik med motparten som vil innebære en mykere Brexit, fordi de mener dette vil bli sett som et løftebrudd av velgerne.

Det britiske arbeiderpartiets problem

Oppisjonsleder Jeremy Corbyn gikk imot at Storbritannia skulle bli medlem av EU i utgangspunktet (for flere tiår siden), og han har aldri tatt til orde på en overbevisende måte for at britene bør forbli i unionen. Som med Theresa May, gir dette opphav til skepsis og mistillit innad i partiet—et parti der de fleste var motstandere av at Storbritannia skulle forlate EU under folkeavstemningen.

Til tross for at de fleste er negative til Brexit innad i partiet, er partileder Corbyn klar over at rundt 60 prosent av parlamentssetene som ble vunnet ved forrige valg representerer valgkretser der de fleste stemte for Brexit. Han er også klar over at partiet må sikre seg enda flere stemmer fra folk som ønsker at Storbritannia skal forlate EU, hvis partiet skal kunne vinne et flertall av stemmene ved neste valg.

Nå som May ser seg tvunget til å forhandle med motparten, blir motsetningene innad i det britiske arbeiderpartiet enda viktigere. I april signerte 25 parlamentsmedlemmer fra partiet et åpent brev som gikk imot en ny folkeavstemning. Bare noen dager senere signerte 83 parlamentsmedlemmer fra det samme partiet et brev som krever at enhver avtale Corbyn gjør med regjeringen må godkjennes gjennom en ”bekreftende folkeavstemning”. Og de mener ”det ikke er arbeiderpartiets ansvar å redde Theresa May og hjelpe fram hennes arvtager” som statsminister.

Bunnlinjen

Theresa May holdt lenge fast ved sin egen Brexit-plan. Dermed slapp begge partier også lenge å måtte ta vanskelige valg, men dagens snakk om forlik skyver britene inn i en ny fase av Brexit-krisen. May og Corbyn står begge i fare for indre opprør i sine respektive partier, men bytte av partiledere vil ikke i seg selv fjerne de indre motsetningene i de to partiene hva gjelder spørsmålet om Brexit.

Med andre ord: ytterligere måneder med kvaler og frustrasjon over Brexit kan splitte begge partier i to. En slik utvikling kan ha større konsekvenser og vise seg å være enda mer uforutsigbar enn det Brexit er i seg selv.

 
 

 
 

Artikkelen sto opprinnelig på trykk hos GZERO Media og er oversatt til norsk av liberal.no. Bildet er tatt av John Cameron og er redigert av liberal.no.

Demokrati — 15. april 2019 — Willis Sparks