Posts in demokrati
Det nye politiske landskapet

De grønne partienes framgang blir forklart ut fra framveksten av postmaterielle verdier, mens populismens suksess gjerne blir sett som en reaksjon på økt innvandring. Selv om slike forklaringer kan virke intuitive er de i beste fall et utgangspunkt for hvordan vi kan gjøre rede for framveksten av grønne og populistiske partier.

Read More