om liberal.no

 

liberal.no lanseres som et nettidsskrift for å drøfte aktuelle temaer ut fra en saklig og liberal tilnærming. Vi vil fremme nye stemmer i det offentlige ordskiftet som kan bidra med friske ideer, utfordre etablerte sannheter og meisle ut en ny vei framover for et liberalt, mangfoldig og inkluderende samfunn.

Du kan lese vår “programerklæring” her.ansvarlig redaktør

Marius Gustavsonstyret

Guro S. Fresvik (leder)
Anne Solsvik
Daniel Rugaas
Joar R. Rasmussen
Tord HustveitØnsker du å skrive kommentarer eller innlegg, kontakt redaksjonen her.

Siden er designet av Nik Gundersen.